HedelundHunde

motivation, samarbejde og træning

                             JETTE MANGOR HEDELUND

Jeg er 49 år og er indehaver af HedelundHunde 

motivation, samarbejde og træning i Sundbylille mellem Slangerup og Frederikssund.


Siden jeg i 2016 blev uddannet professionel hundeinstruktør v/Irene Jarnved, har jeg haft træningshold,

for nye og for erfarne hundeejere. Jeg sørger for at holde mig opdateret inden for seneste viden om hundetræning og adfærd og i august 2022 er jeg påbegynde Rallyinstruktør uddannelsen ved Sydkystens hundeskole.

Jeg startede i 2018 på adfærdsuddannelsen v/Hund og Træning men grundet tidsmangel har jeg måtte 

sætte den på standby. Ønsket er at få gjort den færdig inden for nærmeste fremtid.

I 2020 blev jeg certificeret Væggelushundefører med min Labrador "Zeca", hvor vi løser opgaver med påvisning af væggelus på blandt andet hoteller. Vi er nu igang med en ny og spændende

specialssøgsuddannelse og forventer certificering i foråret 2023. 

Jeg har i nogle år arbejdet hos Dyrenes Beskyttelse, i hundeteamet på Roskilde Internat, hvor jeg bl.a har formidlet hunde og andre dyr ud til nye familier, den 31/5-2022 havde jeg sidste arbejdsdag og arbejder nu fuldtid i HedelundHunde


Pr. 1/7 - 2021 overtog vi et dejligt landsted i Sundbylille mellem Frederikssund og Slangerup med 3,5 ha land, hvor vi har indrettet en dejlig indhegnet hundetræningsbane og har en 180 m2 stor oplyst hal, hvor vi kan træne indendørs, når det er dårligt vejr.

Endelig har vi et rigtig hyggeligt 40 m2 stort teorilokale med multimediefremviser, 

køkken og toilet.


På Hvalpe, unghunde- og ballademagerholdene bliver jeg suppleret af min mand, der arbejder på 25. år som professionel hundefører på fuld tid og som også er uddannet Hundeinstruktør. Derfor vil der som udgangspunkt være to instruktører på disse hold. Det mener jeg giver kursisterne endnu bedre muligheder for at engagere sig i træningen og tilsammen har han og jeg mere end 30 års erfaring fra de mange hunde, som vi selv har trænet eller "haft på skolebænken".


Jeg brænder for at skabe det bedste fundament for samarbejde og motivation, ved at give dig nogle brugbare redskaber, som kan bruges i træningen til din hvalp eller din unghund. At eje en hund er et stort ansvar og det skal være sjovt at være hundeejer og det skal være sjovt at være hund. Derfor er min hvalpe- og unghundetræning baseret på en uformel og hyggelig tone, hvor vi bruger rigtig meget tid på at være mentalt til stede og skabe den rigtige stemning, for dig og din hund, som et team. Jeg bruger rigtig meget tid på Jer som et team og lærer, både dig og din hund at lege sammen. Det skal være sjovt at lære og når hunden og du arbejder i de rigtige følelser omkring en øvelse, så styrker det bl.a. jeres gensidige samarbejde.

Du behøver ikke have haft hund før og det er lige gyldigt om din hund er en stor eller

lille race. Her er plads til alle.


Jeg underviser udelukkende efter den nyeste viden om belønningsbaseret indlæring.

Det skal være sjovt og motiverende for jer som et team. Jeg er uddannet i træning via nyeste viden om indlæring, klikkertræning, racekendskab, hundens signaler og stressmekanismer.      


klik dig rundt på hjemmesiden, læs om holdene og se de nye spændene trænings tiltag som vi løbende vil tilbyde. Vi glæder os til at se dig og din hund på holdene.

                                                          

Uddannelsescertifikat som Professionel Instruktør for Hunde

Uddannelsen er bestået hos Irene Jarnved


Uddannelsens varighed er 15 måneder med 252 timers praktik og teoretisk undervisning i følgende emner:


Indlæringstræning

Klikkertræning

Racekendskab

Hundesprog / Dæmpende og truende signaler

Adfærdskendskab

Stressmekanismer

Praktisk undervisning af kursister

Pædagogik og psykolgi ift hundeejeren

Førstehjælp til hund

Planlægningsteknik af kursusforløb

Håndtering af problemhunde

Apportering og sporsøg

Certifikat som Væggelushundefører

Uddannelsen er gennemført ved

 Danish K9 Solutions v/Michael Schrøder Nielsen.


Prøven afholdes over 2 dage og indeholder:


Færtgenkendelse/diskriminering

Dressur

Afsøgning af villa/parcelhus (ca. 110 kvm2)

Afsøgning af 3 turistbusser

Afsøgning af 5 hotelværelser


For at prøven anses som bestået, skal hunden påvise

 mindst 8 af 10 udlæg. 


 "Zeca" påviste samtlige 10 udlæg.